«خریدهای بالای 10 میلیون تومان شامل هزینه ارسال نمی شود »
   
«فاکتور رسمی صادر می گردد» 
 
«برای نهایی کردن خرید خود با ما تماس بگیرید»